Wednesday 17. July 2024 - Zadnja sprememba ob 21:38:32
 

Odprto pismo javni (ali zasebni?) agenciji za knjigo

3. julij 2009 ob 11:05 | Iztok Osojnik |

Nobeno čudo ni, da se tudi na področju knjižnega establišmenta srečujemo z splošnimi družbenimi razmerami in prevlado oblastnega nasilja, obče kulture laži, sprenevedanja, zavajanja, nelegitimnosti, klientelizma in koruptivnosti. Saj je konec koncev prav skupina književnikov, ki je 2004 prevzela vodstvo Društvo slovenskih pisateljev, namesto vztrajanja pri deklariranih visokih standardih in luči duhovne ustvarjalnosti ter uveljavljanju osnovnih človekovih pravic in svoboščin v svojem krogu prva začela uvajati nasilje, mobing, zlorabe in politično premoč kot osnovno načelo družbenih odnosov (»Dosjeji«, Apokalipsa 84/ 85, 2004). Brezsramen privatizem, ki je zaznamoval tranzicijo, je v pičlih osemnajstih letih slovensko državo in družbo razgradil od znotraj. Večina ljudi, ki imajo v rokah politično in ekonomsko moč, o Sloveniji ne razmišlja več kot o celoviti ustvarjalni družbi ali svoji državi, torej o okolju, brez katerega ni mogoč niti razcvet privatnih pobud in podjetij, ampak razmišlja samo o oblastnemu polaščevanju in grabljenju koristi. Ta v tem trenutku prevladujoča naravnanost žene tudi tiste slovenske »kulturnike«, ki so si prigrabili prevladujoč vpliv v kulturni sferi in še posebej na področju slovenske knjige. Kot je videti iz prvih potez, ki so jih povlekli pri Javni agenciji za knjigo, že v osnovi kaže, da isto velja tudi zanje. Kulturna sfera in še posebej slovenska knjiga imata za naš obstoj in državo poseben, tako zgodovinski kot eksistencialen pomen. Zato je treba na takšno delovanje agencije z vso resnostjo opozoriti, jo preoblikovati v družben in državen instrument kvalitetne kulturne ustvarjalnosti in ne dovoliti, da se jo zlorabi za še en birokratski stroj za uveljavljanje privatističnih in klientelističnih privilegijev. Za kaj pravzaprav gre?

Po dolgem čakanju je konec junija zainteresirana javnost končno dočakala rezultate Javnega razpisa za izbor projektov na področju knjige pri Javni agenciji za knjigo. Če pustimo ob strani dejstvo, da smo morali na to čakati pol leta, kar je za pol leta povsem zamrznilo vse programe, so objavljeni rezultati pokazali vse že kronične težave neorganiziranosti, klientelizma in popolne zmede glede tega, kako sistemsko uspešno organizirati to, za državno in družbo nadvse pomembno področje. Jasno se je pokazalo, da Javna agencija za knjigo ne odpravlja in tudi ne misli odpraviti osnovnih težav, ki so pestile že uradnike na Ministrstvu za kulturo (na to se na JAK celo izgovarjajo). Noče ali pa se ne zaveda dejstva, da je javna ustanova, ki servisira javni interes državljanov RS na področju kulture. Zainteresirana javnost ni tukaj zaradi JAK, ampak nasprotno, JAK je ustanova, ki mora »sistemsko« omogočiti in uveljaviti interes zainteresirane javnosti, ne pa protežirati privatistične segmente njenega delovanja. Zamislite si, da bi Ministrstvo za promet subvencioniralo proizvajalce avtomobilov, pri tem pa povsem zanemarilo prometno omrežje, po katerih naj bi promet potekal.

Samo dejstvo da je direktor JAK Vekoslav Pregl na organiziranem posvetu o strategijah in ciljih organizirane promocije (mi raje govorimo o uveljavljanju) slovenske literature v tujini v torek, 23. junija 2009 v prostorih DSP kot resno vprašanje izpostavil dilemo, ali naj JAK deluje kot javna ali zasebna agencija, kaže, da odgovornim na agenciji ni jasno, v čigavem interesu so bili ustanovljeni. Oziroma še huje, tako iz objavljenih rezultatov razpisa kot iz kadrovske sestave same ustanove in še posebej komisij za posamezna področja, je jasno, da so se odločili za kontinuiteto problematične in nelegitimne politike, ki jo je za področje knjige vodilo Ministrstvo za kulturo in je pripeljala do tega, da se je sistem (infrastruktura, ki naj bi omogočila učinkovito kroženje knjige, to je trg, distribucijo, prodajo, uveljavljanje, obravnavo avtorjev, vzpodbujanje bralstva, kupcev in tako dalje,) na področju »slovenske knjige« docela zlomil (subvencioniranje se je praktično spremenilo v servisiranje izbranih založnikov in posameznih protežiranih avtorjev, ne pa v poganjanje učinkovitega javnega sistema, ki bi knjigo pripeljal v roke kvalitetno izobraženih kupcev). Slovenska knjiga je bolj ali manj prepuščena stihiji in individualnim pobudam. Omejevanje razdeljevanja javnih sredstev za programe na zelo ozek krog protežiranih strank, iz katerega so izločili zelo širok krog proizvajalcev kulturne ponudbe na področju knjige in njenega mednarodnega uveljavljanja, je povzročilo, da je slovenska knjiga obstala v ozkem privatističnem krogu okoli »že v naprej poplačanih« protežiranih založnikov, ki so iznašli vrsto »ustvarjalnih računovodskih in drugih prijemov«, s katerimi so uveljavljali svoje »mahinacije«. To je skrajno otežilo položaj drugih, morda še celo kvalitetnejših založnikov in vseh, ki niso bili deležni klientelističnih subvencij. Položaj, do katerega je pripeljala politika subvencioniranja na MzK, torej pomeni nelojalno konkurenco in dumpinške tržne pogoje, ki so temeljito omajali, če že ne razbili »knjižni trg«, predvsem pa so ustvarili zmedo, padec bralne kulture in nerazumevanje pri bralcih/kupcih. In na koncu njihov odhod. Tu pa tam kakšna izjema samo potrjuje pravilo. Uradniki na MzK, ki so v preteklih letih urejali področje knjige, so se pri tem zatekli k vsem že znanim postopkom: od birokratskega cepidlačenja (ko jim to ustreza), formalnega izločanja vlog, nelegitimnega spreminjanja odločitev strokovnih komisij (prav o tem smo imeli – javnost se verjetno še spominja – leta 2004 javno polemiko, v kateri smo nekateri na to že opozarjali), križanja interesov v komisijah, kraje predlaganih idej in projektov, izmikanja odgovornosti in zatekanja k vzvišeni ignoranci, uvedbe zahtevnih administrativnih postopkov s polno drobnih formalnih pasti, klientelnega obravnavanja programov, prikrivanja dokumentov in zapisnikov, pa vse do uradovanja, ki dopušča številne problematične »podsistemske« postopke (notranje posredovanje informacij, privilegirano ali celo neuradno pozitivno obravnavanje prošenj in projektov) in pogosto meji na vzajemno korupcijo (Negri). Kot lahko presodimo, se položaj z ustanovitvijo JAK ni spremenil.

Začnimo s sestavo komisije, ki presoja vloge s področja mednarodne promocije slovenskega leposlovja in humanistične literature. Med člani komisije za »mednarodno promocijo znanstvene publicistike« ni niti enega z najvišjo akademsko izobrazbo (doktoratom). Kako naj ti člani kompetentno presojajo o znanstveni publicistiki! Ne samo to, vsi člani komisije so zaradi narave svojega dela in svojih programov neposredno zainteresirani za sredstva iz omenjenega naslova (sami so avtorji, založniki, uredniki, prevajalci, predsednik komisije pa celo vse od naštetega). Trditev, da presojajo objektivno in zapustijo sobo, ko se odloča o njihovih interesih, je seveda smešna. Kakor tudi izjava, da ni mogoče najti strokovnjakov, interesi katerih se ne bi križali z delom komisije. Nobenega dvoma ni, da odločitve niso nepristranske, zaradi česar je zainteresirana javnost oškodovana. Govorimo lahko o nelojalni konkurenci, dvojnih merilih, notranjem posedovanju informacij, izključevanju konkurenčnih kandidatov za sredstva, strokovni neusposobljenosti, križanju interesov in o takšnem oblikovanju programske politike JAK, ki z interesi dejavne javnosti nimajo veliko, ker sledi ozkim interesom ali pa kliki, ki ji člani komisije pripadajo (omejevanje financiranja prevodov na jezike, ki interesirajo njih, financiranje prevodov za člane komisije, plačevanje njihovih potnih stroškov v tujino, promoviranju sebe in izločanju drugih v tujini na različnih sejmih in tako dalje). Tega iz rezultatov razpisa ni težko ugotoviti. Tu žal nimamo prostora, da bi razgrnili celotno paleto skrajno vprašljivih strukturnih, personalnih in programskih podrobnosti in nesorazmerij, ki označujejo samo JAK in njeno delovanje, kot se je pokazalo v delu JAK in rezultatih Razpisa. Vsekakor pa je jasno videti, da si JAK zares želi biti ZAK – zasebna agencija za knjigo (toda z javnim denarjem!), ki bo javna sredstva kanalizirala samo k tistim projektom, programom in posameznikom, ki pomenijo del »neuradnega podsistema«, to je ozkega klientelnega kroga med seboj tesno povezanih posameznikov, ki želijo in v veliki meri obvladujejo slovenski literarni establišment. Hkrati pa pomenijo manjši in strokovno ter umetniško vprašljiv del zainteresirane javnosti.

Zato pozivamo Parlament RS, slovensko vlado, ministrico za kulturo in vso zainteresirano javnost, da v interesu države ustavijo tako delovanje JAK, prekinejo skrajno škodljivo klintelistično delovanje ozkega kroga ljudi, ki se je polastil JAK, direktorja JAK, ki je obenem predsednik Društva slovenskih pisateljev (pomenljiva informacija za razumevanje sestave nekaterih komisij) in ki tako delovanje omogoča in ga celo javno zagovarja, pa, da naj odstopi in prepusti svoje mesto človeku, ki se bo pripravljen z interesirano javnostjo, ki ji služi in za kar dobiva plačo, vsaj pogovarjal (prošnjo za pogovor enega od prijaviteljev na Razpis je namreč kljub uradnemu zagotovilu, da obstaja ta možnost pritožbe, cinično ignoriral) in bo sposoben preseči ta uničevalen proces, ki ga poznamo že iz drugih podobnih ustanov (na primer, filmskega sklada) ter poskrbel, da bo JAK ustvarjalno in prijazno delovala v občem interesu državljanov RS.
V Ljubljani, 30. junija 2009

Iztok Osojnik, Literarno društvo IA, Ziherlova 6, 1000 Ljubljana
Tatjana Jamnik, Kulturno-umetniško društvo Pólice Dubove, Riharjeva 3, 1000 Ljubljana
Taja Kramberger, Monitor ZSA, Univerza na Primorskem, Garibaldijeva 1, 6000 Koper
Drago Braco Rotar, univerzitetni profesor, Monitor ZSA, Univerza na Primorskem, Garibaldijeva 1, 6000 Koper
Aleksander Peršolja, Kulturno društvo Vilenica, Partizanska 14a, 6210 Sežana
Gašper Malej Kulturno društvo Zrakogled, 6000 Koper
Sonja Polanec, Kulturno društvo Zrakogled, 6000 Koper

Poslano:

Dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije, Urad predsednika republike, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana
Borut Pahor, predsednik vlade Republike Slovenije, Kabinet predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
Dr. Pavel Gantar, Državni zbor, Šubičeva cesta 4, 1102 Ljubljana
Majda Širca, ministrica za kulturo, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
Dr. Zdenka Čebašek-Travnik, varuhinja človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana
Vekoslav Pregl, direktor, Javna agencija za knjigo, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
Barbara Koželj, predsednica sveta JAK, JAK, Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Dr. Miha Kovač, podpredsednik sveta JAK, JAK, Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Vesna Jurca Tadel, Ministrtvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
Liberalna akademija
Poslanske skupine vseh vladnih strank
Vsi slovenski mediji

Objavi na Facebook-u, pošlji po e-pošti in več...
Zapri
 • Skupnosti
 • E-pošta
   Natisni Natisni    Pošlji prijatelju Pošlji prijatelju     RSS objav Vest RSS 
 
Komentarji - 32 x komentirano
 1. Arabela pravi:

  Večina napisanega drži, ampak:
  saj se je že na začetku vedelo, kdo sedi kje - zakaj se ni nihče oglasil?

  Zakaj se ni nihče oglasil lani na pobudo na Nacionalnem svetu za kulturo za preglednost
  nad porabo subvencij?

  Vtis imam, da nekateri samo takrat, kadar kdo razpis zamudi ali pa ničesar ne dobi, zavzamejo pravičniško držo. Pa tudi če sami zamočijo prijavo.

  Pravkar sem prebrala tudi pismo Taje Kramberger, ki govori o isti stvari, ampak ob vsem spoštovanju do vidne slovenske ustvarjalke, med bojda “hudo zapostavljanimi” je tudi društvo v javnem interesu, ki ima, kar zadeva zakonito porabo davkoplačevalskega denarja, na glavi pisker žaltavega masla (pa seveda tokrat ni avtor ali celo sopodpisnik katerega od pisem, tokrat se oglašajo le njegovi zvesti zavezniki, ki se sicer deklarirajo za levico, ko pa zasebno koga pobaraš o etiki, ugotoviš, da menijo, da je dobra le v toliko, kolikor si jo lahko trenutno privoščijo! Jaz bi temu, z modro barvico posebej označenemu in “hudo zapostavljanemu” društvu, ki deluje v posebnem interesu naše kulture
  privoščila za naše skupno zdravje pošteno revizijo računskega sodišča, če že MzK s prejšnjim ministrom ni zmoglo tega koraka. Pri tem pa avtorica pisma uvršča ljudi, ki že več let uspešno delajo brez enega evra državne podpore, med “proste strelce”. Bljak, pa tak aktivizem!

 2. recursos y lugares relacionados con el bdsm en huelva pravi:

  Greetings! I’ve been following your blog for a while
  now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out
  from Huffman Tx! Just wanted to say keep up the good job!

 3. click homepage pravi:

  It is the best time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this submit and if I may I wish to counsel you some
  fascinating issues or advice. Maybe you could write next articles relating to this article.
  I desire to read more issues approximately it!

 4. benefits of hiring a wollaston escort pravi:

  I have read several excellent stuff here. Certainly price bookmarking
  for revisiting. I surprise how a lot attempt you
  set to make the sort of wonderful informative web
  site.

 5. online casual dating platforms pravi:

  Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday.
  It will always be useful to read articles from other authors and practice a little something from their web sites.

 6. Www.Gapsoncompanylimited.com pravi:

  I’m really loving the theme/design of your site. Do you ever
  run into any browser compatibility problems? A number of my blog audience have
  complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any recommendations to help fix this problem?

 7. Ruben pravi:

  Hey There. I found your blog using msn. That is a really well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of
  your useful info. Thank you for the post. I will certainly return.

 8. Annetta pravi:

  Excellent post. Keep posting such kind of information on your
  site. Im really impressed by it.
  Hi there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally suggest to my
  friends. I’m confident they’ll be benefited from this site.

 9. aflok.com pravi:

  I think this is one of the most important information for me.

  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is ideal, the
  articles is really great : D. Good job, cheers

 10. Sex Dating pravi:

  Hi this is kind of of off topic but I was wondering if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I
  wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 11. Sex Dating pravi:

  Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover
  the same subjects? Thank you so much!

 12. Sex Dating pravi:

  This piece of writing will assist the internet viewers for setting
  up new web site or even a blog from start to end.

 13. Sex Dating pravi:

  This is my first time pay a quick visit at here and i am
  really impressed to read everthing at single place.

 14. Sex Dating pravi:

  Hello, i believe that i saw you visited my blog so i got here to go back the favor?.I am attempting to find issues to improve my website!I guess its good enough to make use
  of some of your ideas!!

 15. Sex Dating pravi:

  Hello there! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?

  My weblog looks weird when viewing from my apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue.
  If you have any recommendations, please share. Cheers!

 16. Sex Dating pravi:

  Very good blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little
  lost on everything. Would you propose starting with a free platform like Wordpress or
  go for a paid option? There are so many choices out
  there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions?

  Kudos!

 17. Sex Dating pravi:

  great issues altogether, you simply won a emblem new reader.
  What may you suggest in regards to your put
  up that you made some days ago? Any sure?

 18. Sex Dating pravi:

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the site is really good.

 19. Sex Dating pravi:

  Admiring the persistence you put into your site and in depth
  information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated
  rehashed information. Fantastic read! I’ve
  bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 20. Sex Dating pravi:

  Hi everybody, here every person is sharing these know-how, thus
  it’s fastidious to read this weblog, and I used to pay a visit this web site daily.

 21. Sex Dating pravi:

  When some one searches for his required thing, therefore he/she wishes to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 22. Sex Dating pravi:

  Hi there to every one, the contents present at this web page
  are truly awesome for people experience, well,
  keep up the good work fellows.

 23. Sex Dating pravi:

  You are so cool! I do not believe I’ve truly read through a single thing like this before.
  So wonderful to discover somebody with a few genuine thoughts on this issue.
  Really.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the web, someone with a little originality!

 24. Sex Dating pravi:

  Hi there to every single one, it’s actually a nice for me to pay a
  quick visit this website, it consists of helpful
  Information.

 25. Sex Dating pravi:

  Today, while I was at work, my cousin stole my
  iPad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is completely off topic but I had
  to share it with someone!

 26. Sex Dating pravi:

  This excellent website certainly has all of the info I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 27. Sex Dating pravi:

  Great post. I was checking constantly this weblog and I’m impressed!
  Extremely useful information specifically the final part :) I care for such info
  a lot. I was looking for this particular info for a very lengthy time.
  Thanks and good luck.

 28. Sex Dating pravi:

  Good post. I learn something new and challenging on websites
  I stumbleupon every day. It will always be interesting to read articles from other writers and practice something from
  their websites.

 29. Minda pravi:

  What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious
  experience on the topic of unexpected emotions.

 30. Harriett pravi:

  I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really good post on building up new weblog.

 31. Orval pravi:

  I am really enjoying the theme/design of your site. Do you
  ever run into any internet browser compatibility problems?
  A number of my blog readers have complained about my
  site not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any advice to help fix this problem?

 32. Rosaura pravi:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it
  seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening
  to read?

Komentiraj